پست ها برچسب خورده با ’وحیدی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

وحیدی

آن پری چهره که دارد غمِ او شاد مرا

نی مرا یاد کند ، نی رود از یاد مرا