پست ها برچسب خورده با ’هوشنگ ابتهاج (سایه)

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

هوشنگ ابتهاج (سایه)

وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی تا با تو بگویم غمِ شب‌های جدایی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

هوشنگ ابتهاج (سایه)

هنوز چشمِ مرادم رخِ تو سیر ندیده

هوا گرفتی و رفتی زکف چو مرغِ پریده

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

هوشنگ ابتهاج (سایه)

یک دمِ وصلت ز عمرِ جاودانم خوش تر است

بی وصالِ دوست عمرِ جاودانی گو مباش