پست ها برچسب خورده با ’همایی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

همایی

آنان که لذتِ دمِ تیغت چشیده اند

بر جایِ زخمِ دل نپسندند مرهمی