پست ها برچسب خورده با ’نصرت دهلوی

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

نصرت دهلوی

یارب که در چراغِ مزارِ کسی مباد

آن قطره روغنی که ز منّت چکیده است