پست ها برچسب خورده با ’مهدی سهیلی

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: گ

مهدی سهیلی

گفتم شب مهتاب بیا ؛ نازکنان گفت

آنجا که منم حاجت مهتاب نباشد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

مهدی سهیلی

یعقوب زمانم من و در خلوتِ شب‌ها

گریم ز غمِ یوسفِ افتاده به چاهی