پست ها برچسب خورده با ’مصطفی هاشمی نسب

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: آ

مصطفی هاشمی نسب

آخر پاییز دارم می شمارم یک به یک

با تو بودن هیچ اما بی تو بودن بی شمار