پست ها برچسب خورده با ’محمد علی بهمنی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

محمد علی بهمنی

هر شب صدایِ پایِ تو می آمد از هر چیز

حتی ز برگی هم نمی آید صدا امشب

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

محمد علی بهمنی

یخ بسته ام چون قطب آری این چنین است

وقتی نمی تابی تو ای خورشیدِ تابان