پست ها برچسب خورده با ’محمد جواد تربتی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

محمد جواد تربتی

نظر از لطف به من کرد و سراپایم سوخت آرزو دارم از آن چشم نگاهِ دگری

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

محمد جواد تربتی

آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت

آسمان دگری خواهم و ماه دگری