پست ها برچسب خورده با ’محمدرضا معالی

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ث

محمدرضا معالی

ثابت‌قدم به عهد شوم تا تو بی وفا

قدرِ مرا بدانی و مهر و وفا کنی

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ژ

محمدرضا معالی

ژولیده و غمگین به غمت زار نشینم

تا وقتِ سحر گریم و بیدار نشینم

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ژ

محمدرضا معالی

ژغار از سینه هردم می کشم شاید به رحم آید

ز دلجویی به دست آرد دلِ دیوانه ی ما را

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ژ

محمدرضا معالی

ژاله بر باغِ رخت اشکِ طراوت می ریخت

تا به یک باره گلِ رویِ تو شاداب شود