پست ها برچسب خورده با ’قسمت شیرازی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

قسمت شیرازی

آدمیزاده بدین خوبی و رعنایی نیست

این پری روی اگر حور نباشد مَلَک است