پست ها برچسب خورده با ’فصیحی هروی

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ه

فصیحی هروی

هزار بار قسم خورده ام که نام تو را

به لب نیاورم اما قسم به نام تو بود!