پست ها برچسب خورده با ’فروغی بسطامی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

فروغی بسطامی

نرگسِ بیمارِ تو گشته پرستارِ من

تا چه کند این طبیب ، با دلِ بیمارِ من

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

فروغی بسطامی

همه شب راهِ دلم بر خمِ گیسویِ تو بود

آه از این راه که باریکتر از مویِ تو بود

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

فروغی بسطامی

هر گرفتار که در بندِ تو می نالد زار

می برد حسرتِ صیدی که گرفتارتر است

فروردین ۹, ۱۳۹۵ | در: ه

فروغی بسطامی

هر جامه که بر قامتِ عشاق بریدند

عشقِ تو به سر پنجه ی قدرت کفنش کرد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

فروغی بسطامی

یعقوب اگر چاهِ زنخدانِ تو بیند

بی خود فکند یوسفِ خود را به چهِ تو

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ب

فروغی بسطامی

به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم...

به غرور و ناز گفتی تو مگر هنوز هستی...!!؟!

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

فروغی بسطامی

آبِ چشمم مگر از خاکِ درت چاره شود

ورنه این سیلِ پیاپی بکند بنیادم