پست ها برچسب خورده با ’فاضل نظری

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ت

فاضل نظری

تو را هوای به آغوشِ من رسیدن نیست

وگرنه فاصله ی ما هنوز یک قدم است

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ت

فاضل نظری

تو را خدا به زمین هدیه داده، چون باران

که آسمان و زمین را بهم بیامیزی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ک

فاضل نظری

کششِ ساحل اگرهست، چرا کوششِ موج

جذبه ی دیدنِ تو می کشد از هرطرفم !

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

فاضل نظری

هر کس گذشت از نظرت در دلت نشست

تنها گناهِ آینه ها زود‌باوری ست

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: الف

فاضل نظری

ای نبخشوده گناه پدرم، آدم را

به گناهان نبخشوده قسم دلتنگم

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: د

فاضل نظری

در چشم دیگران منشین در کنار من؛

ما را در این مقایسه بی آبرو مکن

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ب

فاضل نظری

به دنبال کسی جامانده از پرواز می گردم؛

مگر بیدار سازد ، غافلی را غافلی دیگر