پست ها برچسب خورده با ’عمان بختیاری

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

عمان بختیاری

آتشی دوش ز رخساره برافروخته بود

دیده گر آب نمی ریخت مرا سوخته بود