پست ها برچسب خورده با ’عارف قزوینی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

عارف قزوینی

وقت پیدا اگر از دیده ی خون بار کنم مشتِ خاکی ز غمِ یار به سر خواهم کرد

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: م

عارف قزوینی

منحصر شد همه ی دار و ندارم به جنون

به چه ره خرج کنم اینهمه دارایی را؟