پست ها برچسب خورده با ’صبوحی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

صبوحی

آسمان گر ز گریبان قمر آورده برون

از گریبان تو خورشید سر آورده برون