پست ها برچسب خورده با ’صائب تبریزی

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: الف

صائب تبریزی

از زاهدِ بی مغز مجو معرفت عشق

کف از دلِ دریا چه خبر داشته باشد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

صائب تبریزی

یک ذره وفا را به دو عالم نفروشیم

هر چند در این عهد خریدار ندارد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

صائب تبریزی

یادِ ایامی که پیشِ او وجودی داشتم

در حریمِ او رهِ گفت و شنودی داشتم