پست ها برچسب خورده با ’شهریار

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

شهریار

نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

شهریار

یادِ یارانِ قدیمم نرود از دلِ تنگ

چون هوایِ چمن از یادِ اسیرانِ قفس

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ک

شهریار

کجا رواست که از دستِ دوست هم بکشد !

«دلی» که این همه از دستِ روزگار کشید؟

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

شهریار

آخر قرار زلف تو با ما چنین نبود

ای مایه ی قرارِ دلِ بی قرار من

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: د

شهریار

در انتظارِ تو چشمم سپید گشت و غمی نیست؛

اگــر قبـولِ تو اُفتَد فــدای چشــمِ سیاهــت