پست ها برچسب خورده با ’سید صادق رمضانیان

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

سید صادق رمضانیان

آخر سال است و رایج،شیوه ی تفریح تو؛

میپری از روی قلبی که خودت سوزانده ای

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ی

صادق رمضانیان

یک نفر هست که خود نیست ولی خاطره اش

صبحِ هر روز مرا سخت بغل می گیرد