پست ها برچسب خورده با ’سید حسن حسینی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

سید حسن حسینی

نگه دارَش ای عشق، ای خضر هستی سپردم به دستت تمامِ دلم را

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

سید حسن حسینی

یک به یک با مژه هایت دلِ من مشغول است

میله های قفسم را نشمارم چه کنم