پست ها برچسب خورده با ’زهرا انصاری

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: د

زهرا انصاری

دست به سینه ام همیشه در مقابل همه

تمام حجم و وسعت همین بغل،برای توست

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ز

زهرا انصاری

زندگی بخشیدی و آنرا گرفتی باز،پس

در کجا دیدی تو "هستی بخش قاتل"،بی وفا