پست ها برچسب خورده با ’دهقان سامانی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

دهقان سامانی

هر که بینی ز رهِ دیده گرفتارِ دل است

آن که دل داده و رویِ تو ندیده‌ست منم

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

دهقان سامانی

هر غمی چاره اش آسان و علاجش سهل است

دردِ عشق است که مشکل‌تر از آن دردی نیست

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

دهقان سامانی

هر درد را علاج بوَد غیرِ دردِ عشق

این درد بی دواست به درمان نمی رسد

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ق

دهقان سامانی

قصه ی دیوانه در زنجیر آمد در میان

زلف دلدار و دل دیوانه ام آمد به یاد