پست ها برچسب خورده با ’جواد کلیدری

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: م

جواد کلیدری

من به شهریورِ چشمِ تو ارادت دارم

تو به دی ماهِ دلم گوشه ی چشمی داری؟