پست ها برچسب خورده با ’جلیل صفربیگی

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

جلیل صفربیگی

یک عمر درون خویش تکرار شدم

در گوشه ای از خودم تلنبار شدم

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ه

جلیل صفربیگی

هر شب به هوای دیدنت، ازخوابی

آسیمه دویده ام به خوابی دیگر

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: الف

جلیل صفربیگی

امسال بهار بی تو یعنی پاییز؛

تقویم به گور پدرش می خندد