پست ها برچسب خورده با ’امیر خسرو دهلوی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ه

امیر خسرو دهلوی

هر دو عالم قیمتِ خود گفته ای

نرخ بالا کن که ارزانی هنوز

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

امیر خسرو دهلوی

آفاق را گردیده ام ، مهرِ بتان ورزیده ام

خوبان فراوان دیده ام،‌اما تو چیز دیگری