پست ها برچسب خورده با ’ابوالفضل مبارز

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ه

ابوالفضل مبارز

هر چه یلدا بنویسند سر موی تو را

امشب اما شب قدر است سرِ شانه ی من

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ش

ابوالفضل مبارز

شب یلدا سر ظهری است که گویا خورشید

در خم زلف تو از صبح گرفتار شده