فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

حافظ

نگرفت در تو گریه ی حافظ به هیچ رو

حیرانِ آن دلم که کم از سنگِ خاره نیست

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

مشفق کاشانی

نگاهِ او سخن از عشق گرچه گفت بسی
دلم از آن لبِ خاموش گفتگو می خواست

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

نشاط اصفهانی

نکنم گوش به افسانه ی ناصح که خود او
منعِ دیوانه نمی کرد اگر عاقل بود

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

فصیحی تبریزی

نقشِ پایی به سرِ کویِ تو دیدم مُردم
که چرا غیرِ من آنجا دگری می آید

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

جامی

نقشِ شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست
که خیالِ رُخش از خاطرِ‌فرهاد رود

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

ناشناس

نقشِ خیالِ رویش، دیشب به خواب دیدم
مَه را به شب توان دید ، من آفتاب دیدم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

کمال اجتماعی (گلبانگ)

نقدِ جان می طلبد تا که شود یارِ کسی

نشود یارِ من ای کاش خریدارِ کسی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

سعدی

نفسی بیا و بنشین ، سخنی بگو و بشنو
که قیامت است چندان سخن از دهانِ خندان

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

احمد نیکونژاد (فاضل)

نعمتی کز حسن داری، از پیِ شکرانه اش
با نگاهِ لطف ما را نیز انعامی بده

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

مجنون اصفهانی

نظر در آینه کرد آن نگار و با خود گفت
خوشا به حالِ دلِ عاشقی که دلبرش است این

صفحه 5 از 32« بعدی...34567...102030...قبلی »