فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

خبیری همدانی

نه تنها ابرِ نیسان بر منِ دلتنگ می گرید
که بر دردِ دلِ بی حاصلِ من سنگ می گرید

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

قسمی افشار

نه به خانه دل قرار و نه به کوی یار گیرد
چه کنم ، مگر بمیرم که دلم قرار گیرد

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

قضایی یزدی

نهاد منتِ زندان به جانِ خود یوسف
برای آن که کند خون به دل زلیخا را

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

نوری نیشابوری

نوای شیهه ی شبدیزِ خسرو گوشِ شیرین را
خوش است اما صدای تیشه ی فرهاد از آن خوش تر

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

مازندرانی

نمیدانم ز منعِ گریه مقصد چیست ناصح را
دل از من، دیده از من، اشک از من، آستین از من

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

غبار همدانی

نمیدانم چه تاثیر است در عشق
که بیمارش به صحت نیست مایل

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

جهانشاه قاجار

نمانده هیچ دگر عقده ای ز تارِ محبت
ز کینه بس که تو نامهربان گسستی و بستم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

مشتاق اصفهانی

نگیرد دل قرار از تابِ تب بیمارِ هجران را
مگر آن دم که بیند رویِ جانان و دهد جان را

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

سید حسن حسینی

نگه دارَش ای عشق، ای خضر هستی
سپردم به دستت تمامِ دلم را

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

نصیب اصفهانی

نگه به ماهِ رخت دارم و یقین دارم
که چون ستاره بسی چشم در کمین دارم

صفحه 4 از 32« بعدی...23456...102030...قبلی »