فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

محسن فتوحی

نیَم دیوانه ای عاقل، مکن منعم اگر بینی
که مجنون وار در راهش دلِ دیوانه ای دادم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

احمد شاملو

نیست عاشق را زبانِ گفتگو
چون که با معشوق گردد روبرو

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

حافظ

نیست بر لوحِ دلم جز الفِ قامتِ دوست

چه کنم حرفِ دگر یاد نداد استادم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

نظام وفا

نیست ای دوست به غیر از تو مرا یارِ دگر
نشناسد دلِ من غیرِ تو دلدارِ دگر

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

شهریار

نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت
که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

غضنفری قمی

نه صبر بی تو از این بیشتر توان کردن
نه غیرِ صبر علاجِ دگر توان کردن

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

عاشق اصفهانی

نه ز بی رحمیِ صیاد بوَد زاریِ من
ترسم آگاه نباشد ز گرفتاریِ من

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

محسن خیاطان (خاتم)

نه دلِ من به خمِ زلفِ تو افتاده و بس
دلِ آن کس که در این دام نیفتاده کجاست؟

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

یغمای جندقی

نه دل است آن که تو داری که یکی سنگِ سیاه
به کف آورده و بر شیشه ی دل ها زده ای

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

حافظ

نه در برابرِ چشمی نه غایب از نظری

نه یاد می کنی از من نه می روی از یاد

صفحه 3 از 3212345...102030...قبلی »