فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

محمد علی صفیر

یادِ بهشتِ رویِ تو ای آرزویِ دل

از هر چه هست و نیست فراموشی آورد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یاد باد آن که سرِ کویِ توام منزل بود

دیده را روشنی از خاکِ درت حاصل بود

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یاد باد آن که ز ما وقتِ سفر یاد نکرد

به وداعی دلِ غمدیده ی ما شاد نکرد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

صائب تبریزی

یادِ ایامی که پیشِ او وجودی داشتم

در حریمِ او رهِ گفت و شنودی داشتم

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

ایرج میرزا

یادِ ایام ِ جوانی جگرم خون می کرد

خوب شد پیر شدم کم کم و نسیان آمد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

خانلری

یادِ آن یارِ سفر کرده، پریشان و غمین

زیرِ هر سایه نهان می شد و تنها می گشت

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

رضا قلی خان هدایت

یا به حالت یا به حیلت یا به زاری یا به زور

عاقبت اندر دلِ سختِ تو راهی می کنم

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

محسن ساعی

یابد ز دلِ خویش رهی جانبِ مقصود

آن کس که نظر جانبِ بیگانه ندارد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

لاادری

یارب منه به سفره ی ما تا که زنده ایم

نانی که آبرو برود در بهای او

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

صفایی قمی

یار تا رخسارِ زیبا دید در آیینه گفت

صورتی زیباتر از این آفریدن مشکل است

صفحه 22 از 32« بعدی...10...2021222324...30...قبلی »