فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

اهلی شیرازی

یا منِ ناصبور را ، سوی خود از وفا طلب

یا تو که پاکدامنی ، مرگِ من از خدا طلب

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

شاهپور تهرانی

یار نسازد به ما ، کاش گذاریم باز

ما غمِ او را به او ، او دلِ ما را به ما

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

آن که یوسف به زرِ ناسره بفروخته بود

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

پرتو اصفهانی

یارم ز در درآمد و آغازِ ناز کرد

گاهی گره به زلف زد و گاه باز کرد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یارم چو قدح به دست گیرد

بازار بتان شکست گیرد

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

هلالی جغتایی

یار بگذشت از همه خندان و از من خشمناک

عمر بر من مشکل و بر دیگران آسان گذشت

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

نصرت دهلوی

یارب که در چراغِ مزارِ کسی مباد

آن قطره روغنی که ز منّت چکیده است

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

رعدی آذرخشی

یارب قدمِ موکبِ آن سروِ روان را

رهوارتر از موکبِ بادِ سحری کن

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یارب این نوگلِ خندان که سپردی به منش

می سپارم به تو از چشمِ حسودِ چمنش

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یارب اندر دلِ آن خسروِ شیرین انداز

که به رحمت گذری بر سرِ فرهاد کند

صفحه 20 از 32« بعدی...10...1819202122...30...قبلی »