بایگانی برای دسته بندی ’ی

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ی

مهدی فرجی

یلدای آدم ها همیشه اول دی نیست

هر کس شبی بی یار بنشیند شبش یلداست

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ی

صادق فغانی

یادم برود سلسله ی موت؟ که دیده است

تاریخ فراموش کند سلسله ها را

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

حافظ

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور

کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

ظهیر اصفهانی

یکی خالِ سیه جا کرده در کنجِ لبِ لعلش

که گویی بر لبِ آبِ بقا بنشسته هندویی

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

طائی شمیرانی

یک گره از کارِ کس نگشوده ای در زندگی

آخر این سرپنجه از بهرِ چه کارَت داده اند

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

جلیل صفربیگی

یک عمر درون خویش تکرار شدم

در گوشه ای از خودم تلنبار شدم

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

سلمان ساوجی

یک شب خیالِ چشمِ تو دیدیم ما به خواب

زان شب دگر به چشم ندیدیم خواب را

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

صائب

یک سینه ی بی داغ محال است گذارد

این چهره ی چون لاله ستانی که تو داری

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

الفت کردستانی

یک سنگ ندیدیم همانا که ندارند

طفلان خبر از عادت دیوانه در این شهر

فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

یقینِ لاهیجی

یک سخن نشنیده زان لب ، پیشِ مردم تا به کی

هر زمان نقلِ دروغی از زبانِ او کنم؟

صفحه 1 از 612345...قبلی »