بایگانی برای دسته بندی ’ک

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ک

فاضل نظری

کششِ ساحل اگرهست، چرا کوششِ موج

جذبه ی دیدنِ تو می کشد از هرطرفم !

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ک

شهریار

کجا رواست که از دستِ دوست هم بکشد !

«دلی» که این همه از دستِ روزگار کشید؟