بایگانی برای دسته بندی ’چ

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: چ

احمد اسماعیلی

چنان دلبسته ام کردی که با چشم خودم دیدم

خودم می رفتم اما سایه ام با من نمی آمد

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: چ

وصال شیرازی

چرا چون شمع سر تا پا نسوزم زآتش غیرت

که من پروانه ی او باشم و او شمع محفل ها