بایگانی برای دسته بندی ’پ

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: پ

امید صباغ نو

پاییز هم گذشت و به جز حسرتش نماند

مثل خودت که رفتی و دیگر نیامدی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: پ

سید سعید صاحب علم

پیشِ هم بودن و هم جنس نبودن درد است

آه از آن سیب که در پاى چنار افتاده است

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: پ

فاخر کرمانشاهی

پابندِ هواییم به گیسوی تو سوگند

در سر هوسی جز هوسِ یار نداریم