بایگانی برای دسته بندی ’و

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

حائری کورش

وی و بزمِ رقیبان وای بر من من او را از چه تنها می گذارم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

ناشناس

وه چه خوش فرمود بر بالینم آن دانا طبیب دردِ بیمارِ محبت را دوایی نیست نیست

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

محمد سلمانی

وقتی که لحظه های من آبستن، غم‌اند اخمِ مرا به قیمتِ لبخند می خری

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

محمد سلمانی

وقتی که عاشقانه بنوشی پیاله را فرقی میانِ طعمِ شراب و شرنگ نیست

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

سعدی

وقتِ طرب خوش یافتم آن دلبرِ طناز را ساقی بیار آن جامِ می، مطرب بزن آن ساز را

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

عارف قزوینی

وقت پیدا اگر از دیده ی خون بار کنم مشتِ خاکی ز غمِ یار به سر خواهم کرد

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

هوشنگ ابتهاج (سایه)

وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی تا با تو بگویم غمِ شب‌های جدایی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

مهرداد اوستا

وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم شکستی و نشکستم ، بریدی و نبریدم

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

مولوی

وفا مباد امیدم اگر به غیرِ تو است خراب باد وجودم اگر برای تو نیست

فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: و

حافظ

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقتِ ما کافری‌ست رنجیدن

صفحه 1 از 3123