بایگانی برای دسته بندی ’ق

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ق

دهقان سامانی

قصه ی دیوانه در زنجیر آمد در میان

زلف دلدار و دل دیوانه ام آمد به یاد