بایگانی برای دسته بندی ’غ

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: غ

سعدی

غم دل با تو نگویم که نداری غم دل

با کسی حال توان گفت که حالی دارد!!

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: غ

مسعود محمدپور

غزلم ناب ترین شعر جهان خواهد بود؛

تو اگر رشته آغاز کلامم باشی