بایگانی برای دسته بندی ’ع

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ع

حسین فروتن

«عیدِ»ما تنها همان یک لحظه دیدارتو بود

مابقیِ عُمرمان درجستجویِ «دل» گُذشت

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ع

کنعان محمدی

عمری ست دویدم...به تو امـــا نرسیدم

جَرْیـــان من و تو شده خط های موازی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ع

امید نقوی

عشق است اینکه یک نفر آغاز می‌ کند

هر روز صبح را به هوای سلام تو