بایگانی برای دسته بندی ’ظ

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ظ

درویش طالقانی

ظلم است که بیرون کنی‌ام از قفس اکنون

کز جورِ تو‌ام ریخته شد بال و پر آنجا