بایگانی برای دسته بندی ’ط

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ط

مسعود محمد پور

طول موهایت شبیه طول یلدا می شود

هر زمانی گیره را از موی خود وا می کنی

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ط

سعدی

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست