بایگانی برای دسته بندی ’ض

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ض

کمال اجتماعی (گلبانگ)

ضربِ شستی بنما عمرِ من از شصت گذشت

ای اجل ، بهرِ خدا این همه تاخیر مکن