بایگانی برای دسته بندی ’ص

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ص

وحشی بافقی

صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام

ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ص

حافظ

صبا بر آن سرِ زلف ار دلِ مرا بینی

ز روی لطف بگوبش که جا نگه دارد