بایگانی برای دسته بندی ’ش

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ش

ابوالفضل مبارز

شب یلدا سر ظهری است که گویا خورشید

در خم زلف تو از صبح گرفتار شده

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ش

علی اصغری

شیخ و من هر دو طلبکار بهشتیم ولی

من به تو ، او به نماز خودش ایمان دارد

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ش

مریم قهرمانلو

شعر گفتن بعدِ بغض و گریه میچسبد ولی

حالمان را عطر ِ یارِ رفته بهتر میکند

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ش

بیدل کرمانشاهی

شد گوشه نشين، خال تو، در كنج لب، آری

كار همه دل سوختگان، گوشه نشينی ست

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ش

ابراهیم جویباری

شـاه قاجـارم که وقتی رقص باله می کنی

روی کاغـذ یک شبه ایران ِ خود را می دهد