بایگانی برای دسته بندی ’س

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: س

علی فردوسی

سَرَم به مُردگی ام گرم بود قبل از تو

چرا رسیدی و با عشق زنده ام کردی؟