بایگانی برای دسته بندی ’ذ

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ذ

اهلی خراسانی

ذره ذره مگر از مهرِ تو بردارم دل

ورنه دل برنتوان داشت به یکبار از تو