بایگانی برای دسته بندی ’خ

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: خ

فریدون نوزاد

خاکِ پیِ عزیزِ خود از شوقْ روز و شب

چون سرمه در دو دیده ی بی نور می کشم