بایگانی برای دسته بندی ’ب

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ب

رسول مختاری پور

بس که شیرین زده فرهاد نمی داند که

کار هر"خسرو" دیوانه"شکیبایی"نیست

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ب

لاادری

با همین تک بیت ها حرف دلم را گفته ام

درد و دل بسیار شد,تک بیت ها شد مثنوی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: ب

مسعود محمد پور

بت پرستم کردی و اینگونه درگیرت شدم

عشق من بین خدا و عشق تو تقسیم شد

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ب

مرتضی خدمتی

برای قطره ی باران تکامل یعنی افتادن

پدر میگوید افتادن برای مرد چیزی نیست

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ب

سجاد دانشمند

بوسیدن لبهای معشوق از عبادت هاست

باید خدا این را به دین داران بفهماند

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ب

فروغی بسطامی

به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم...

به غرور و ناز گفتی تو مگر هنوز هستی...!!؟!

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ب

بهمن صباغ

به کوچه آمده بودم کمی هوا بخورم

که چشم مست تو را دیدم و زمین خوردم

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ب

سعدی

به کسی ندارم الفت ز جهانیان مگر تو

اگرم تو هم برانی ، سر بی کسی سلامت ...

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: ب

فاضل نظری

به دنبال کسی جامانده از پرواز می گردم؛

مگر بیدار سازد ، غافلی را غافلی دیگر