بایگانی برای دسته بندی ’آ

دی ۵, ۱۳۹۵ | در: آ

مصطفی هاشمی نسب

آخر پاییز دارم می شمارم یک به یک

با تو بودن هیچ اما بی تو بودن بی شمار

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: آ

فرامرز عرب عامری

آن شانه که آرامش دنیایم بود

شد شانه به شانه ی یکی دیگر رفت

فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | در: آ

سعدی

آن شب که تو در کنار مایی روز است

وان روز که با تو می رود ، نوروز است

اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: آ

سعدی

آدمی نيست كه عاشق نشود فصلِ بهار

هر گياهي كه به نوروز نجُنبَد حَطَب است

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

وحیدی

آن پری چهره که دارد غمِ او شاد مرا

نی مرا یاد کند ، نی رود از یاد مرا

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

همایی

آنان که لذتِ دمِ تیغت چشیده اند

بر جایِ زخمِ دل نپسندند مرهمی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

امیر خسرو دهلوی

آفاق را گردیده ام ، مهرِ بتان ورزیده ام

خوبان فراوان دیده ام،‌اما تو چیز دیگری

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

وصال شیرازی

آشفته زلف را چو به رخسار میکنی

روزِ مرا سیه چو شبِ تار میکنی

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

صبوحی

آسمان گر ز گریبان قمر آورده برون

از گریبان تو خورشید سر آورده برون

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴ | در: آ

کیومرث کی منش

آشفته تر زموی خود ار جستجو کنی

باید نظر به روی من ای ماهرو کنی

صفحه 1 از 3123