دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ی

مهدی فرجی

یلدای آدم ها همیشه اول دی نیست

هر کس شبی بی یار بنشیند شبش یلداست

فرم ارسال دیدگاه